App-tips inför skolstarten

Här kommer några tips på bra appar att träna bokstäver och avkodning med, för de som precis ska lära sig läsa eller precis har börjat läsa. Det är rena ”färdighetsträningsappar”. Samtliga appar länkas till deras recensioner på skolappar.nu.

Happi läser – För ljudande nybörjarläsare
ABC-spelet – Ett komplement vid första läsinlärningen
Knäck läskoden – Träna bokstavsljud på ett lustfyllt sätt
Bornholmslek – Språklekar á la Bornholmsmodellen
Lyssna och läs – För den första lästräningen
Bokstavspussel – Ljuda ihop ord i första läs- och skrivinlärningen
Bokstavslek – Lärande lek med ljud, bokstäver och ord
Läs och förstå – Öva läsförståelse

Här är några matte apptips.

Zcooly Affären, tränar det mesta i matematik.
Zcooly Klockgården, tränar klockan.
Parama 1, tränar grundläggande matematik