Uppgifter vid planerad frånvaro

Det finns två uppgifter som du ska göra när du är ledig. Dels träna på din läsning och dels skriva dagbok. Båda uppgifterna finns beskrivna nedan. Dessutom innebär ofta ledighet från skolan att du får arbeta ifatt uppgifter som vi har gjort när du har varit borta.

Lästräning
Läsa minst 15 minuter varje dag. Du får själv välja vad du vill läsa med det är viktigt att du läser varje dag. Ta hjälp av en vuxen med att prata om texten. Titta på krångliga ord och prata om vad texten betyder.

Dagbok
Du ska skriva en resedagbok varje dag. Resedagboken kan skrivas på en dator eller en lärplatta om du har möjlighet till det, annars kan du skriva för hand. Din text ska kompletteras med bilder, gärna fotografier du själv tagit eller andra bilder som är bra att ha till din text. Det går också bra att rita själv.

Den första delen i din resedagbok ska handla om platsen du reser till. Det blir som en faktatext om den platsen du besöker. Detta kan med fördel göras innan ni åker så att du kan en del om platsen du ska besöka innan du kommer dit. Be dina föräldrar om hjälp ifall det blir klurigt. Tänk på att inte plocka fakta från vilka sidor som helst från internet, eftersom det kan finnas faktafel om källorna inte är säkra.

Denna uppgift får du sedan redovisa för klassen när du kommer tillbaka. Du kan skapa ett eget bildspel, en egen film eller om du har något eget förslag. Tänk på att träna på din redovisning innan så att du känner dig säker och kan din redovisning bra!